Zapamiętać?

I. Wstęp
Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad i przywilejów użytkowników serwisu internetowego megaplik.pl Pomoże to wykluczyć wszelkie nieporozumienia, pozwoli wprowadzić świetną atmosferę korzystania z serwisu oraz będzie służył w chwilach niejasności.
II. Definicje
Serwis megaplik.pl - umożliwia pobieranie plików z serwisów Rapidshare.com, Hotfile.com i innych na specjalnych warunkach tj. bez limitów w zakresie pobierania na zasadach określonych w niniejszej licencji zawartej pomiędzy użytkownikiem a właścicielem serwisu megaplik.pl
Użytkownik - osoba , która identyfikowana jest w Serwisie dzięki podanym przy rejestracji: unikalnej nazwie (login), haśle i e-mailu. Użytkownik rejestrujący się na witrynie oświadcza iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść. Przetwarzanie informacji dotyczących użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych informacji dotyczących Licencjobiorców, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
III. Zasady ogólne:
Użytkownik ma możliwość :
Zmiany lub usunięcia swoich danych itp za pomocą opcji Konta.
Pobierania plików z serwisów Rapidshare.com i innych zgodnie z jego regulaminem oraz na zasadach korzystania z transferu zapewnionego przez serwis megaplik.pl
Użytkownikowi niedozwolone jest :
posiadania więcej niż 1 konta, zakładania wielu kont by wymusić darmowy transfer - konta tworzone w tym celu będą blokowane nawet jeśli dokonywane były na nich płatności,
używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
używanie programów (botów) generujących zapytania do serwisu megaplik.pl. Działania mogą zostać uznane jako atak DoS. Prowadzić działań mających na celu spowolnienie lub ograniczenie w działaniu serwisu lub jego części. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego transferu.
IV. Odpowiedzialność administracji
Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Witryny za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administracji lub jego pracowników. Administracja nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
Użytkownik oświadcza, iż jest świadomym, że pliki, których pobieranie umożliwia Witryna mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia w działaniu Witryny lub jej niedostępność, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administracji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administracja nie była w stanie zapobiec ani za szkody powstałe w wyniku powyższych zdarzeń.
b) niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.
c) skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Witryny
d) treść plików pobranych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny
e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
V. Zobowiązania administracji
Administracja zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ulepszenia jakości Witryny oraz wyeliminowania wszelkich problemów technicznych/dostępowych zgłoszonych przez użytkowników poprzez panel pomocy lub drogą mailową pod adresem: biuro@megaplik.pl. Jednakże Administracja nie gwarantuje stałej dostępności Witryny, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.
VI. Korzystanie z witryny
Aby korzystać z możliwości serwisu rapideo.pl należy być zarejestrowanym użytkownikiem.
Rejestracja a tym samym aktywacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się pod adresem http://megaplik.pl/register.html
W formularzu wszystkie pola są wymagane tj. Login, hasło, adres email
Posiadanie konta jest całkowicie darmowe
Transfer pobierany jest z konta za linki wgrane na serwery megaplik.pl, które sprawdzane są pod względem poprawności z orginałem.
Transfer natomiast nie jest pobierany za ściągnięcie tego pliku z serwerów megaplik.pl do siebie na dysk.
Każdy plik jest ważny 5 godzin od momentu dodania go do serwisu.
Transfer podstawowy
Transfer podstawowy przyznawany jest na czas nieokreślony i można go zdobyć na dwa sposoby:
Poprzez płatność SMSem według następującej taryfy malejącej: Poprzez płatność przelewem lub kartą według następującej taryfy malejącej:

Transfer na koncie promocyjnym jest uzależniony od trwającej promocji. Może być przyznawany darmowo (np. promocje mailingowe) lub jako dodatek do doładowań (określona procentowa cześć każdego doładowania). Ważność środków oraz objęte nią serwisy określane są każdorazowo przy wprowadzaniu promocji.


Wszytkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. (http://www.dotpay.pl) Kod otrzymany w zwrotnej wiadomości SMS może być wykorzystany tylko
jeden raz, przez jednego Użytkownika, na jednym Koncie.
Usługa działa w sieciach Orange, Era (w tym Heyah), Plus GSM, oraz Play.

Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem http://dotpay.pl/regulaminsms
Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
Serwis megaplik.pl nie ponosi odpowiedzialności za :
za błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,
działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności,
udostępnianie (odstąpienie, sprzedaż) kodów aktywacyjnych osobom trzecim.
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu lub bezpośrednio u operatora usługi SMS: http://dotpay.pl/reklamacja/
Zgłoszenie reklamacyjne musi uwzględniać numer telefonu Użytkownika, dokładny czas wysłania smsa, treść wysłanego smsa oraz ewentualny kod otrzymany w zwrotnej wiadomości SMS.
VII. Prywatność
Na stałe przechowujemy tylko adres e-mail użyty do aktywacji konta.
Informacje starsze niż 36 godzin zostają automatycznie usunięte z logu aktywności użytkowników.
Jedynie zakładka Notes wymaga czynności ze strony użytkownika, by został on wyczyszczony.
VIII. Statystyki odwiedzin. Cookies / ciasteczka
Serwis używa plików cookie (ciasteczka) do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu. Użytkownik może zablokować pliki cookies z domeny .rapideo.pl jednak uniemożliwi to dalsze korzystanie z Serwisu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
IX.Regulamin
Serwis megaplik.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz w profilu prywatnym na stronie frontowej.
W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem megaplik.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.


Copyright 2010 MegaPlik.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone!
 engine: paulanet.pl  Online: